Hoe werkt het?

 

Vanaf 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel van start in de GGZ. De oude bekostiging voor de GGZ is niet meer geschikt en in dit nieuwe model is er minder administratieve last voor de zorgverlener en worden de ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend maar als losse zorgprestaties. Deze zorgprestaties komen op uw factuur te staan zodat u de kosten makkelijk kunt inzien. Er kunnen verschillende prestaties op uw factuur staan, denk aan consult diagnostiek, consult behandeling en intercollegiaal overleg. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en van de duur van het consult. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. 

 

Wat is zorgvraagtypering?

 

Elke patient is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar adhv een vragenlijst genaamd HONOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. 

 

Eigen risico

 

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen; de zorgprestaties. Een gesprek met de zorgverlener is een losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. 

 

Verwijzing

 

Om voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft de praktijk een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze kunt u zelf meenemen naar het eerste gesprek, of uw huisarts kan deze rechtstreeks naar de praktijk sturen. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico's en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt een cliënt weer terugverwezen naar de huisarts. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar komen alleen DSM-5 diagnoses in aanmerking met uitzondering van aanpassingsstoornissen.

 

De behandeling wordt rechtstreeks door de praktijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hebt u uw eigen risico nog niet betaald dan krijgt u na afsluiting van de behandeling van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw eigen risico. In 2022 is het eigen risico standaard €385,00 per kalenderjaar.

 

Een keuze voor een verhoogd Eigen Risico kan u voor hoge kosten stellen. Na de afronding van uw behandeling zal de verzekeraar dit eigen risico bij u in rekening gaan brengen.

 

Gecontracteerde Zorg in 2022

 

De praktijk heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: OWM, ONVZ, CZ, DSW, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, ASR, ENO, VGZ.  De nota van de behandeling gaat in dit geval rechtstreeks naar de verzekeraar.

 

Ongecontracteerde Zorg in 2022

 

Voor de behandelingen van mensen die zijn verzekerd bij een zorgverzekering waar de praktijk geen contract mee heeft geldt het volgende: voordat u begint aan de behandeling is het van belang om uit te zoeken welke kosten u vergoed krijgt voor psychologische hulp. Belangrijk hierbij is om te noemen dat de behandelaar van de praktijk BIG geregistreerd is en een AGB code heeft (zie praktijkinfo). Zeker is dat een groot gedeelte vergoed wordt, minimaal 60%, maximaal 100%. Dit verschilt per polis en/of verzekeringsmaatschappij.

 

De contracten met zorgverzekeraars worden door psy-praktijk per jaar afgesloten en dit kan dan ook per jaar veranderen. Dit heeft niets te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van ongecontracteerde zorg is van dezelfde kwaliteit als gecontracteerde zorg.

 

Relatietherapie

 

Relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt er een vergoeding verstrekt vanuit een aanvullende verzekering, gebaseerd op het lidmaatschap van Rosmarijn Los bij het NVPA. Een overzicht van deze vergoedingen kunt u vinden op deze pagina:

https://nvpa.org/verzekeringen/public

 

Kind en jeugd

 

In 2022 worden een aantal behandelingen voor kind en jeugd in deze praktijk vergoed door gemeenten in Groningen. Het gaat hier om individuele behandeling basis, individuele behandeling specialistisch licht, individuele diagnostiek en individuele behandeling laagfrequent. Vanaf 1 januari 2020 behoort gezinstherapie ook tot de producten van Psy-praktijk Grootegast. Meer informatie over behandeling voor kind en jeugd is te vinden op de website www.jeugdhulpgroningen.nl .

 

Particuliere hulpverlening

 

Hulpverlening zonder verwijsbrief en zonder vergoeding van de verzekeraar is ook mogelijk (mits er geen sprake is van verzekerde zorg). U krijgt dan eenmaal per maand een factuur, met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen. 

 

Dit zijn de tarieven:

Consult particulier individueel (45 minuten contacttijd)                           €    85,00

Gezinsconsult of relatietherapie (60 minuten contacttijd)                        €  100,00 

  

Afspraken afzeggen

 

Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, door te bellen naar telefoonnummer: 06-40142422 of een mail te sturen naar margrietdeboer@psy-praktijk.com. U kunt een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend.
Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden in rekening gebracht (€85,00 per consult), dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.