Hoe werkt het?

 

Voor 2021 geldt dat iedere verzekerde 4-12 sessies basis GGZ vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heeft de praktijk een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze kunt u zelf meenemen naar het eerste gesprek, of uw huisarts kan deze rechtstreeks naar de praktijk sturen. Verwijzing vindt plaats op basis van een aantal criteria: het vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, de complexiteit, de risico's en het te verwachten beloop van de klachten. Als een verwijzing toch niet passend blijkt te zijn, wordt een cliënt weer terugverwezen naar de huisarts. Voor vergoeding van de zorgverzekeraar komen alleen DSM-5 diagnoses in aanmerking met uitzondering van aanpassingsstoornissen.

 

De behandeling wordt rechtstreeks door de praktijk gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hebt u uw eigen risico nog niet betaald dan krijgt u na afsluiting van de behandeling van uw verzekeraar de rekening voor het resterende deel van uw eigen risico. In 2021 is het eigen risico standaard €385,00 per kalenderjaar.

 

Een keuze voor een verhoogd Eigen Risico kan u voor hoge kosten stellen. Na de afronding van uw behandeling zal de verzekeraar dit eigen risico bij u in rekening gaan brengen.

 

 

Tarieven Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en particulier vanaf 01-01-2021

 

Psychologische hulp kort (tot 294 minuten)                                                  € 522,13
Psychologische hulp middel (tot 495 minuten)                                            €  885,01
Psychologische hulp intensief (tot 750 minuten)                                        € 1434,96

 

Beoordeling klacht zonder behandeling                                                         €  228,04
(onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten)

 

Consult particulier individueel (45 minuten contacttijd)                           €    85,00

Gezinsconsult of relatietherapie (60 minuten contacttijd)                        €  100,00 

 

 

Psy-praktijk Grootegast brengt hiervan een percentage (tussen 80%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die de praktijk met uw zorgverzekeraar heeft. In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan de praktijk zal vergoeden.

De prestatie 180005 Onvolledig behandeltraject (betreft Basis-GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag € 219,53  wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is.

 

Gecontracteerde Zorg in 2021

De praktijk heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: OWM, ONVZ, CZ, DSW, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, Caresq, ASR, ENO, VGZ.  De nota van de behandeling gaat in dit geval rechtstreeks naar de verzekeraar.

 

Ongecontracteerde Zorg in 2021

Voor de behandelingen van mensen die zijn verzekerd bij een zorgverzekering waar de praktijk geen contract mee heeft geldt het volgende: voordat u begint aan de behandeling is het van belang om uit te zoeken welke kosten u vergoed krijgt voor psychologische hulp. Belangrijk hierbij is om te noemen dat de behandelaar van de praktijk BIG geregistreerd is en een AGB code heeft (zie praktijkinfo). Zeker is dat een groot gedeelte vergoed wordt, minimaal 60%, maximaal 100%. Dit verschilt per polis en/of verzekeringsmaatschappij.

 

De contracten met zorgverzekeraars worden door psy-praktijk per jaar afgesloten en dit kan dan ook per jaar veranderen. Dit heeft niets te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van ongecontracteerde zorg is van dezelfde kwaliteit als gecontracteerde zorg.

 

Relatietherapie

Relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt er een vergoeding verstrekt vanuit een aanvullende verzekering, gebaseerd op het lidmaatschap van Rosmarijn Los bij het NVPA. Een overzicht van deze vergoedingen kunt u vinden op deze pagina:

https://nvpa.org/verzekeringen/public

 

Kind en jeugd

In 2021 worden een aantal behandelingen voor kind en jeugd in deze praktijk vergoed door gemeenten in Groningen. Het gaat hier om individuele behandeling basis, individuele behandeling specialistisch licht, individuele diagnostiek en individuele behandeling laagfrequent. Vanaf 1 januari 2020 behoort gezinstherapie ook tot de producten van Psy-praktijk Grootegast. Meer informatie over behandeling voor kind en jeugd is te vinden op de website www.jeugdhulpgroningen.nl .

 

Particuliere hulpverlening

Hulpverlening zonder verwijsbrief en zonder vergoeding van de verzekeraar is ook mogelijk (mits er geen sprake is van verzekerde zorg). U krijgt dan eenmaal per maand een factuur, met het verzoek deze binnen 30 dagen te betalen.

 

Afspraken afzeggen

Een afspraak kunt u tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren, door te bellen naar telefoonnummer: 06-40142422 of een mail te sturen naar margrietdeboer@psy-praktijk.com. U kunt een boodschap inspreken op de voicemail, ook buiten kantoortijden en in het weekend.
Afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, worden in rekening gebracht (€85,00 per consult), dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.