Bij Psy-praktijk vinden we het belangrijk om de ervaringen van cliënten te meten en te vragen aan hen waar verbetering mogelijk is. Dit doen we door actief te vragen naar ervaringen van u tijdens de lopende behandeling en door het bijhouden van de ervaringen met behulp van de CQ-Index (Consumer Quality Index) aan het einde van de behandeling. 

 

Resultaten Cliëntervaringen 2020.

In 2020 vulden 37 mensen de CQ-index in. Hierbij de scores:

  • Bejegening (1-5): 4.9
  • Bereikbaarheid behandelaar: 4.9
  • Samen beslissen (1-5): 4.5
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 3.8
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4.8

Als rapportcijfer geven deze cliënten Psy-praktijk Grootegast gemiddeld een 8.9! Een cijfer waar we trots op zijn.

 

De mogelijkheid om familie of naasten te betrekken bij de behandeling willen we het komende jaar meer onder de aandacht brengen. Dit doen we onder andere door samen te werken met een systeemtherapeut. Daarnaast is er ook de mogelijkheid in therapieland om naasten te betrekken bij het behandelprogramma van de individuele cliënt. Dit zal meer onder de aandacht worden gebracht. 

Daarnaast gaan we ook onze aandacht meer richten op de mogelijkheden die er zijn voor lotgenotencontacten en informatie van patiëntenverenigingen.