Werkwijze


Aanmelding

 

Aanmelden kan via het invulformulier op deze site onder het kopje contact of via de mail of telefonisch. Uw huisarts kan de aanmelding ook verzorgen middels een brief.

Mocht u twijfelen of we iets voor u kunnen betekenen dan kunt u contact opnemen en dan gaan we samen overleggen.

Wanneer de huisarts u heeft verwezen naar Psy-praktijk dan zal deze relevante informatie aanleveren voor de verwijzing en wordt er een terugkoppeling gedaan van de behandeldiagnose, het behandeltraject en het resultaat van het traject. Tussentijds kan er overleg plaats vinden over de behandeling of over medicatie. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met u. 

 

 

 

Intake

 

De intake bestaat uit een of twee gesprekken waarin uw klachten in kaart worden gebracht, vragenlijsten worden ingevuld, en de mogelijkheden voor behandeling worden besproken. Ook is de intake een manier om wederzijds kennis te maken, want voor een goede behandeling is het van belang dat er een klik is tussen cliënt en therapeut. 

Mocht deze klik er onverhoopt vanuit uw kant niet zijn dan kunnen we met u meedenken waar u ergens anders terecht kunt.

 

Aan het einde van de intake worden de verschillende behandelmogelijkheden aan u voorgelegd die passen bij de behandeldiagnose. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen wat de best passende behandeling is en wat de duur van de behandeling wordt.  

 

Mocht er een inschatting worden gemaakt dat de kortdurende behandeling onvoldoende is dan kijken we samen wat er nodig is en waar dit mogelijk zou kunnen zijn. 

 

Behandeling

 

Na de intake wordt het behandelplan opgesteld waarin wordt beschreven wat de doelen zijn, hoe de behandeling eruit ziet en hoe lang het gaat duren. In de meeste gevallen is de behandeling individueel echter de mogelijkheid om anderen erbij te betrekken in het belang van de behandeling is er. 

 

Over het algemeen zijn 4 tot 12  behandelcontacten voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. De sessies duren ongeveer 45 minuten en de frequentie van deze sessies wordt in overleg gedaan. De voortgang van de behandeling wordt bijgehouden met behulp van vragenlijsten voor en na het behandelcontact en in het patiëntendossier waar u inzicht in kunt krijgen.

Als u een behandeling volgt zult u ook thuis aan de slag gaan met opdrachten, registraties en oefeningen. Deze opdrachten en oefeningen staan in Therapieland, een online omgeving waar u op een veilige manier uw vorderingen bij kunt houden. 

 

Dit online behandelprogramma wordt gebruikt ter ondersteuning om de doelen die gesteld zijn te halen. Naast de opdrachten, oefeningen en registraties die men thuis kan doen, zijn er online supportgroepen waar men gebruik van kan maken. Ook kan men via een mailfunctie in therapieland contact zoeken met de behandelaar.