Cognitieve gedragstherapie (CGT)

 

CGT is een verzameling van bewezen effectieve behandelmethoden voor psychische problemen. CGT behandelt uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. 

 

In de CGT behandeling wordt er samen gezocht naar manieren om de klachten te verminderen. De behandelaar sluit zo direct en concreet mogelijk aan bij de problemen die u ervaart. Het is een actieve manier van behandelen; u moet in de therapiesessies actief aan de slag met oefeningen en vragenlijsten. Daarnaast krijgt u oefeningen waarmee u thuis of op uw werk mee aan de slag kunt. 

Door deze manier van werken is de behandelduur van deze behandeling relatief kort. 

Aan het einde van de behandeling wordt er, indien nodig, een terugval-preventieplan gemaakt en meegegeven aan u. Ook blijven de aangemaakte online modules voor u toegankelijk zodat u altijd nog eens terug kunt kijken naar de informatie en eventueel de oefeningen weer kunt gaan doen, ook zonder begeleiding van een therapeut. 

 

Wandeltherapie

 

Bij Psy-praktijk Grootegast is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de psychologische behandeling in de vorm van wandeltherapie.

Tijdens de wandeltherapie wordt gebruikt gemaakt van de zelfde  psychologische behandelmogelijkheden. Aan de start van de behandeling zullen we samen bespreken wat uw wensen zijn en /of de bij uw hulpvraag best passende behandelmogelijkheid geschikt is om (deels) wandelend uit te voeren.

De intake vindt altijd plaats in de praktijkruimte van Psy-praktijk Grootegast.

Het geven van psychologische behandeling in de natuur gecombineerd met lichaamsbeweging heeft verschillende voordelen:

  • Bewegen in een natuurlijke omgeving helpt je ontspannen, waardoor de behandelsessies productiever zijn;
  • Bewegen stimuleert je om op een andere en creatievere manier naar je problemen te kijken;
  • Bewegen heeft een positief effect op je fysieke en mentale gemoedstoestand;
  • Bewegen kan je helpen om ‘los te komen’ uit je hoofd en beter naar je lichaam te luisteren.

 

 

 

 

 

 

 

EMDR

 

 

EMDR is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van trauma's. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling. Wanneer u regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat u is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daar vanaf te komen.

 

Als u iets ergs overkomt wat veel negatieve emoties bij u oproept, is een veelvoorkomende reactie om daar vervolgens zo min mogelijk aan te denken. Vanuit uw omgeving hoort u bijvoorbeeld dat u verder moet of het achter u moet laten. Hoewel deze reactie veel voorkomt en heel menselijk is, kunt u hierdoor later merken dat u te pas en te onpas door negatieve emoties overspoeld raakt. 

EMDR gaat hierop in. Wanneer u samen met uw behandelaar de vervelende gebeurtenis in kaart hebt gebracht, gaat u zich concentreren op deze gebeurtenis. De spanning zal oplopen en er wordt u gevraagd om met uw ogen een lamp te volgen die heel snel heen en weer gaat. Hierdoor wordt u afgeleid. Op dat moment gaat u merken dat er allerlei dingen in u opkomen, die u geassocieerd hebt met het trauma. Dat betekent, dat de verwerking alsnog op gang komt. De associaties zullen na een tijd stoppen. Wanneer u vervolgens weer terugdenkt aan het trauma, gaat u merken dat de spanning gedaald of weg is. Deze methode wordt dan herhaald, zodat u uiteindelijk terug kunt denken aan het gene dat u is overkomen zonder dat u door negatieve emoties overspoelt raakt.

 

 

Systeemtherapie (gezins- en relatietherapie)

 

Binnen systeemtherapie wordt ervanuit gegaan dat klachten nooit op zichzelf staan, maar dat er altijd invloed is van en naar de sociale omgeving. Individuele problemen van kinderen kunnen aanleiding zijn voor systeemtherapie, net als problemen binnen de partnerrelatie (of bij scheiding van de ouders) of het gezin in zijn geheel. Kinderen zijn vaak erg gevoelig voor onuitgesproken spanningen.

Bij gezinsgesprekken of gesprekken met anderen, die betrokken zijn en invloed hebben, zit de kracht in het leren verstaan van elkaar. 

De systeemtherapeut van Psy-praktijk Grootegast betrekt belangrijke anderen direct of indirect bij de therapie. 

Als er kleine kinderen worden betrokken bij de therapie, zal er veel gespeeld worden met de ouders erbij. Voor meer informatie over de verschillende vormen van systeemtherapie, klik hier

 

Relatietherapie is ook een vorm van systeemtherapie.

U bent elkaar uit het oog verloren en zoekt weer contact maar u weet niet hoe. Of u zit met elkaar vast in dezelfde patronen en wilt daar graag wat meer beweging in brengen. Het kan zijn dat bepaalde ergernissen over en weer niet in balans zijn met positieve gevoelens.

In de relatietherapie leert u om u bewust te zijn van uw eigen invloed in de relatie en om het gedrag van de ander waar te nemen, terwijl u ook goed de omgeving onderzoekt waarin u bent opgegroeid. Hoe krijgt dat vorm binnen de huidige relatie?

 

Het doel van de therapie is om (opnieuw) te verbinden met elkaar.